มรธ.คุมเข้มป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า พร้อมผลิตเจลแอลกอฮอล์แจก

อังคาร ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๔๑
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกประกาศมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา นำนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ ไม่มีอาการของโรคไวรัสโคโรน่า โดยแพทย์ได้แนะนำให้นักศึกษาจีนพักอยู่ที่หอพัก เป็นเวลา 14 วัน เพื่อดูอาการ
มรธ.คุมเข้มป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า พร้อมผลิตเจลแอลกอฮอล์แจก

ด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลล้างมือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเจลล้างมือ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โทร.02-890-1801 ต่อ 1074, 1075

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดย กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าประการใดมหาวิทยาลัยจะออกประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

มรธ.คุมเข้มป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า พร้อมผลิตเจลแอลกอฮอล์แจก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด