กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสาธิต ทำเจลล้างมือ เชิญชวนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ภายใน 12 กพ นี้

อังคาร ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๒๘
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม workshop ทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้แนวคิด "วศ. อว. มอบความรักความห่วงใย ชวนคนไทยรักสุขภาพ" โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. แบ่งเป็นรอบๆ รอบละ 1 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงรับเพื่อนๆ ได้ 10 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน สถานที่จัดงานชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสาธิต ทำเจลล้างมือ เชิญชวนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ภายใน 12 กพ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด