วศ.จัดทำหลักสูตร non degree เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พุธ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๓๓
วศ.จัดทำหลักสูตร non degree เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักการเรียนรู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) หลักสูตรปริญญาคู่ (dual degree) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เบื้องต้น วศ. และ มสธ. มีความเห็นร่วมกันว่า สามารถร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร non degree ด้าน chemical management officer เป็นชุดหลักสูตรความปลอดภัย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด