พร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาด

อังคาร ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๗:๑๓
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า สำนักการแพทย์ กทม. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทย หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงเตรียมห้องแยกความดันลบ สำรองเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น เสื้อกาวน์ หน้ากาก N95 ถุงมือ (PPE) อย่างเพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว นอกจากนั้น ยังได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของหน้ากากอนามัยประเภทต่าง ๆ และสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชนผู้รอรับบริการในโรงพยาบาลอีกด้วย
พร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาด

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักอนามัย ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ การสอบสวนโรคหากเกิดกรณีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ การเฝ้าระวังและคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง เช่น โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือกรุงเทพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย การทำลายขยะติดเชื้อ นอกจากนั้น ได้ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุของ กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาด พร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด