ภาพข่าว: เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน

อังคาร ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๐๕
ภาพข่าว: เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน
สธน อัศวสันติ (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) หัวหน้าโครงการ The Eco Knowledge Program บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือยูวี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมให้ข้อมูล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด