ภาพข่าว: DGA ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนบริการตู้ Kiosk

พฤหัส ๓๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๖
ภาพข่าว: DGA ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนบริการตู้ Kiosk
นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานความร่วมมือการให้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk จำนวน 83 หน่วยงาน ภายในงานสัมมนา "ส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ" เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐมีจุดติดตั้งแล้ว 119 จุดติดตั้ง ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด