ภาพข่าว: ล็อกซซิม ร่วมทดสอบปฎิกิริยาเบรคกระทันหันโชว์เฟอร์แท็กซี่

พฤหัส ๓๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๙
ภาพข่าว: ล็อกซซิม ร่วมทดสอบปฎิกิริยาเบรคกระทันหันโชว์เฟอร์แท็กซี่
น.ส.พัชฌา ชุติมา (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกซซิม) ในเครือล็อกซเล่ย์ นำทีมล็อกซซิม ร่วมออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ชุดสาธิตเครื่องฝึกขับรถจำลอง การทดสอบปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการเหยียบเบรค ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อตรวจสุขภาพผู้ขับขี่แท็กซี่ ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถแท็กซี่ ปี 2563 ภายใต้สโลแกน "ตรวจสุขภาพแท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค" จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับเครือข่ายแท็กซี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (ที่5จากซ้าย) อธิบดีกรมขนส่งทางบก และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (ที่4จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมชมเทคโนโลยีซิมูเลชั่น พร้อมร่วมทดสอบปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการเหยียบเบรคในบูธล็อกซซิม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563.
ภาพข่าว: ล็อกซซิม ร่วมทดสอบปฎิกิริยาเบรคกระทันหันโชว์เฟอร์แท็กซี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด