ภาพข่าว: งานเลี้ยงฉลองในวาระครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ศุกร์ ๒๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๐
ภาพข่าว: งานเลี้ยงฉลองในวาระครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
คณะผู้จัดงานของหนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า พร้อมด้วย มิส แคโรไลน์ เชีย ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเลี้ยงฉลองในวาระครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, นางสาวจิรภา บุญสวัสดิ์, Ms. WuShao Yan, นางชิดจันทร์ ห่ง และ Ms. Cai Ya Jun ร่วมทูลเกล้าถวายฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด