ภาพข่าว: “GRAND OPENING สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย”

พฤหัส ๒๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๓
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย จัดงานเปิดตัวสมาคมฯอย่างเป็นทางการ "GRAND OPENING สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย" เพื่อนำเสนอแฟชั่นโชว์สุดอลังการ และ Talk Show ในหัวข้อ " ฮวงจุ้ยการจัดร้านให้รวย ดัง และ ปัง ในปีหนูทอง " ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. คฑา ชินบัญชร "หมอดูแนวหน้าของเมืองไทย" ที่ได้มาให้ความรู้ ด้าน ฮวงจุ้ย ในการทำธุรกิจเสริมสวย การจัดแต่งร้านอย่างไรให้ร่ำรวย ดังดัง ปังปัง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ เอกมัย (โรงที่6)
ภาพข่าว: GRAND OPENING สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย

หนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ต้องจารึก ธุรกิจช่างผมแบรนด์ไทย ที่ผ่านร้อนหนาวมาจนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ประจักษ์ว่า อาชีพช่างทำผมของไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้อีกด้วย

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย มีเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาวิชาชีพเข้ากับวิชาการเพื่อยกระดับช่างผมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างวิสัยทัศน์ ทัศนะคติที่ดี และพัฒนาความรู้ ช่างทำผม ให้มีฝีมือมาตรฐานระดับประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะในการประกอบอาชีพช่างทำผมเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการและมีจรรยาบรรณ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ และเป็นตัวแทนในการทำงานร่วมมือกับรัฐ และเอกชนทั้งข่าวสารในและต่างประเทศเพื่อผลักดันวิชาชีพช่างทำผม พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วม ความสามัคคีของสมาชิกช่างทำผม หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสังคม

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยภายในงานจัดให้มีแฟชั่นโชว์ผม จากคณะกรรมสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานสุดอลังการ อาทิ

- ร้าน Oazis Salon คุณดุสิตา ศุภผลา

- ร้าน Kespaiboon Hairsalon คุณวรพันธ์ เลิศวิริยะประภา

- ร้าน Thongchai Hairtraining Center คุณธงชัย ม่วงบำรุง

- ร้าน Venus Hair Team ดร.ทศพร นพวิชัย

- ร้าน The Lounge Hair Salon คุณพรเทพ หวันปาเต๊ะ

- ร้าน Jiro Unique Hair Creative คุณศิรภพพ์ โอคาเบ

- ร้าน The White Box คุณชัชวาล พัวธัญวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด