ภาพข่าว: "บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์" CEO หญิงแห่งหยวนต้า รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

พฤหัส ๒๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕
ภาพข่าว: บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ CEO หญิงแห่งหยวนต้า รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ
นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่าง" แห่งปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวถือเป็นการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด