ภาพข่าว: APMLAO ให้ความรู้เรื่องการออกตราสารอนุพันธ์

พฤหัส ๒๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๒:๕๒
ภาพข่าว: APMLAO ให้ความรู้เรื่องการออกตราสารอนุพันธ์
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (นั่งซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอส เซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) จัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "ทิศทาง การออกตราสารอนุพันธ์ ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ในตลาดหลักทรัพย์ลาว" บรรยายโดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษา สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้บริหารและพนักงานสถาบันการเงินต่างๆ ใน สสป.ลาว เข้าร่วมรับฟัง ที่โรงแรม ถาวอนสุข เมือง วังเวียง แขวง เวียงจันทน์ สปป. ลาว เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด