ภาพข่าว: EA รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2563

พฤหัส ๒๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๙
ภาพข่าว: EA รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัล ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทยให้กับ คุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2563 โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับบุคคล หรือองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด