รักษาการผู้ว่า กยท. คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาส่งเสริมการเกษตร

พุธ ๒๒ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๘
รักษาการผู้ว่า กยท. คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาส่งเสริมการเกษตร
เมื่อเร็วๆ นี้ นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาส่งเสริมการเกษตร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบรางวัล แบ่งเป็นประเภท บุคคลผู้มีความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จำนวน 34ท่าน และบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประเภทบุคคล 75 ท่าน ประเภทองค์กร 45 องค์กร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
รักษาการผู้ว่า กยท. คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด