มาตรการรองรับผลกระทบจราจรระหว่างปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6)

อังคาร ๒๑ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๔
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เตรียมดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6) ภายในปี 2563 หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว คาดใช้เวลาดำเนินการ 40 เดือน ว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดมาตรการรองรับผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการก่อสร้างและ แนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการปรับปรุง ได้แก่ การจัดรถสองแถวแดงให้บริการรับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. วิ่งผ่านสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ โดยมีต้นทางที่สะพานเฉลิมพันธุ์ปลายทางที่วัดช่องลม การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณฝั่งสวนสาธารณะ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะเวลาการก่อสร้างอีกทั้งในกรณีที่จำเป็นต้องปิดกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีช่องทางเดินชั่วคราวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรบนทางเท้า ผู้รับจ้างฯ ต้องนำตาข่ายหรือผ้าใบมาขึงรองด้านล่างกันบริเวณที่จะก่อสร้างชานชาลา และส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อป้องกันวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างตกหล่น หากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ตลอดจนต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สัญจร

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อขยายผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้วยการก่อสร้างโครงสร้างเสาตอม่อบนทางเท้า ด้านละ 8 ต้น จะทำให้มีทางเดินเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรให้ประชาชนสัญจรบนทางเท้าบริเวณใต้สะพาน และสามารถเดินเชื่อมต่อจากสถานีสุรศักดิ์ (S5) ไปยังสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) รวมถึงเดินทางไปยังท่าเรือด่วนเจ้าพระยา (ท่าสาทร) และเรือข้ามฟาก (ท่าสาทร-ท่าตากสิน) ได้โดยสะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด