ภาพข่าว: สองคณบดีม.รามคำแหง คว้ารางวัลไทย

อังคาร ๒๑ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๖
ภาพข่าว: สองคณบดีม.รามคำแหง คว้ารางวัลไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รามคำแหง รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร และ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" สาขาบริหารการศึกษา จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด