ภาพข่าว: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ประเภท “องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร”

จันทร์ ๒๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน รับมอบรางวัล "องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร" ประจำปี 2563 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อยกย่องสนับสนุนผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน สามารถขับเคลื่อนนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ประเภท องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด