ภาพข่าว: ทีโอที ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

จันทร์ ๒๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๗
ทีโอที ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563
ภาพข่าว: ทีโอที ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นอกจากรางวัลในนามองค์กรแล้ว นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารที่ดำเนินโครงการ TOT CSR โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น TOT Young Club ห้องเรียน ห้องสมุด Digital ให้ความรู้ด้าน IT เพื่อการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข จนเป็นที่ประจักษ์สู่สังคมทั่วประเทศ ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2563 สาขาการทำความดีให้เยาวชน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ภาพข่าว: ทีโอที ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ภาพข่าว: ทีโอที ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด