ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

จันทร์ ๒๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๘
เรียนภาษาจีน
ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน

เขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษ

วาดหน้ากากงิ้ว มวยไทเก็ก

ห่อเกี๊ยวจีน เป็นต้น

ทัศนศึกษา

ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้า

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสฉวน

พิพิธภัณฑ์ประจำมณฑลเสฉวน

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เมืองโบราณลั่วไต้

เขื่อนโบราณตูเจียงเยี่ยน เป็นต้น

พักโรงแรม 4 ดาว รวมอาหารทุกมื้อ

7 - 22 เมษายน 2563

รวม 14 วัน

ราคา 46,900 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด