ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรเทศกาลตรุษจีน ปี 2563

ศุกร์ ๑๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๔
เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 59,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 28,500 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 30,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม29,000 ล้านบาท และสาขา 30,000 ล้านบาท เป็นธนบัตรฉบับใหม่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 958 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,372เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด