ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๗
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1536 หรือ Facebook Fanpage : Graduate School NRRU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด