ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจัดโครงการ "ของขวัญพี่ให้น้อง" ส่งมอบของขวัญวันเด็กจากพี่ ๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงน้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 110 คน และโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 178 คน
ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับเด็ก แต่ยังมีเด็ก ๆ อีกหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากไร้ ทำให้ขาดโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ประกอบกับการเดินทางเพื่อไปเที่ยวงานวันเด็กในเมืองเป็นไปได้ยาก วันเด็กของเด็กกลุ่มนี้จึงไม่ต่างจากวันอื่น ๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนทุกกลุ่ม รวมถึงน้อง ๆ ในพื้นที่สูงและห่างไกล ขาดโอกาส ในปีนี้จึงได้ริเริ่มโครงการ "ของขวัญพี่ให้น้อง" ขึ้น เพื่อเชิญชวนพนักงานธนาคารฯ ทั้งในส่วนกลางและสาขา ร่วมส่งของขวัญให้แก่น้อง ๆ กลุ่มนี้ในวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นของขวัญตามที่น้อง ๆ เขียนระบุมา และธนาคารฯ ได้นำไปส่งมอบพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างความสุข ผ่านเกมต่าง ๆ อย่างสนุกสนานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 และโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันในสิ่งที่น้องอยากได้และส่งเสริมการแบ่งปันในหมู่พนักงาน ธนาคารฯ หวังว่าการแบ่งปันของพี่ ๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากจะนำมาซึ่งความสุขแล้ว ยังจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ในการรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ในอนาคตธนาคารฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่ส่งความสุขให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น"

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมในส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ และกองทัพอากาศ ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 โดยร่วมออกบูธกิจกรรม สนุก สุขสันต์ ผ่านกิจกรรมเล่น และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมการประดิษฐ์ถุงผ้า D.I.Y รักษ์โลก ภายใต้ธีม "เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ซึ่งมีผู้ที่สนใจทั้งเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าสร้างความสุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในใจเด็ก ๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน ปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่งแต้มให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็ก ๆ เพราะธนาคารฯ เชื่อมั่นว่า เยาวชนคือรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสในจังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด