“ห้างแว่นท็อปเจริญ” ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๑
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "ห้างแว่นท็อปเจริญ" นำโดยนายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ และครอบครัวข้าราชบริพาร ด้วยการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตา พร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมนักทัศนมาตรหรือหมอสายตา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพดวงตาที่ดีแก่เยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี
ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี

ทั้งนี้ แว่นท็อปเจริญ ยังได้รับเกียรติให้ร่วมถวายฉลองพระเนตรหรือแว่นตากันแดดรุ่นพิเศษแด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการดูแลสายตา ตลอดจนมีเกมแสนสนุกและกิจกรรมแจกของรางวัลให้แก่เด็กๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวข้าราชบริพารและเยาวชนทั่วไปที่เป็นอนาคตของชาติสืบไป

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ ด้วยการตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด