ภาพข่าว: บีโอไอร่วมหารือขับเคลื่อนการลงทุนอีอีซี

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๑
ภาพข่าว: บีโอไอร่วมหารือขับเคลื่อนการลงทุนอีอีซี
เมื่อเร็วๆนี้ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมบรรยายและหารือนโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับ นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาคาร กสท โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด