ภาพข่าว: สนพ. สระบุรี ฝึกทักษะสร้างอาชีพผู้สูงอายุ

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๓
ภาพข่าว: สนพ. สระบุรี ฝึกทักษะสร้างอาชีพผู้สูงอายุ
13 ม.ค. 63 สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม 18 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 ให้กับแรงงานผู้สูงอายุ ในการเพิ่มทักษะฝีมือ สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ องค์กรบริหารส่วนตำบลขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด