ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมโครงการแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๕
ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมโครงการแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมโครงการแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ บทบาทภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย และฝึกอาชีพในสาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด