เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3

ศุกร์ ๑๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๒
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา)กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3" แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยในงานมี บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ นายชญานิน หาญการสุจริต (ซ้ายสุด) วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ขวาสุด) เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมด้วยนางสาวแวนดา สหวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) และด.ญ. พาขวัญ สหวงษ์ เข้าร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด