มท.3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้งเมืองปทุมธานี

พุธ ๐๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๓
มท.3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้งเมืองปทุมธานี
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาธัญบุรี หลังพบปัญหาน้ำในลำคลองลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทบการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาตลอดจนตรวจการสูบน้ำ จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอ ไปจนถึงช่วงฤดูฝน ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำและเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด