ภาพข่าว: ธพว.ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

พุธ ๐๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๙
ภาพข่าว: ธพว.ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
วันนี้ (8 ม.ค. 2563) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธพว. เข้าร่วมการประชุม กับคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME Bank Tower

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด