ซันไลต์ ต่อยอดนโยบายปฏิวัติพลาสติกจากภายในองค์กรสู่คนรุ่นใหม่ มอบ 120,000 บาท จากการจำหน่ายซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ฉลากดีไซน์รักษ์โลก ใน 7-11 สนับสนุนกิจกรรมลดขยะพลาสติกให้โรงเรียนอนุบาลทับสะแก

ศุกร์ ๐๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๙
ผลิตภัณฑ์ล้างจานซันไลต์ นำโดย นายฤชุพัณณ์ ชูครุวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น นำโดย นางสาวมาลี อุทัยกิตติศัพท์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารผลิตภัณฑ์ Dry - Food บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 120,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ฉลากดีไซน์รักษ์โลก ที่จำหน่ายเฉพาะในร้านค้า 7-11 เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้กับนายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนไร้ถัง พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการต่อยอดนโยบายปฏิวัติพลาสติกในระบบนิเวศตั้งแต่ต้นทางของยูนิลีเวอร์ ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจต่อปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ณ อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ซันไลต์ ต่อยอดนโยบายปฏิวัติพลาสติกจากภายในองค์กรสู่คนรุ่นใหม่ มอบ 120,000 บาท จากการจำหน่ายซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ฉลากดีไซน์รักษ์โลก ใน 7-11 สนับสนุนกิจกรรมลดขยะพลาสติกให้โรงเรียนอนุบาลทับสะแก

สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค เมื่อปี 2561 และรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด