บิ๊กเทคอินโนเวชั่นและคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา การเพาะปลูกพืชกัญชา

ศุกร์ ๐๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๓
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท บิ๊กเทคอินโนเวชั่น จำกัด นำทีมโดย เภสัชกรศักดิ์ชาย สุวรรณการ และ คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล จับมือกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมลงนาม MOU เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา การเพาะปลูกพืชกัญชา ใช้เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยพัฒนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาสมุนไพรใช้ในบำบัดรักษาทางการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" จักเป็นผู้ถือใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และบริษัท บิ๊กเทคอินโนเวชั่น จำกัด" จักเป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชกัญชา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในการบำบัดรักษาอาการผิดปกติทางการแพทย์
บิ๊กเทคอินโนเวชั่นและคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา การเพาะปลูกพืชกัญชา

โดยบริษัท บิ๊กเทคอินโนเวชั่น จำกัด เกิดจากความร่วมมือของบริษัทชั้นนำ อย่างบริษัท ทรีซายน์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และบริษัท ซีวิคมีเดีย จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านไฟ LED ที่ต่อยอดการทำธุรกิจโดยการทำระบบ Plant factory with artificial lighting หรือการใช้แสงประดิษฐ์ในการปลูกพืชที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและใช้ระบบ Ai ในการควบคุมค่าที่เหมาะสม พร้อมกับเทคโนโลยีในห้อง PFAL สุดล้ำที่สามารถควบคุมและจำลองสภาวะแวดล้อม

ต่างๆอย่าง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซ และแรงลม อัตโนมัติ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลายหน่วยงานในเรื่องของความสะอาดของผัก ผลจากการตรวจค่าจุลินทรีย์ก่อโรคหรือแบคทีเรียพบว่าผักที่มาจากระบบ PFALของบริษัท ซีวิคมีเดีย พบเพียงแค่ 260 CFU/g จากค่ามาตรฐานห้ามเกิน 1,000,000 CFU/g และไม่มีสารปนเปื้อน ระดับ medical grade นอกจากประสบความสำเร็จทางด้านการปลูกพืชจนเกิดเป็นผลผลิตแล้ว ผักจากในระบบ PFAL ได้ถูกวางจำหน่ายที่ห้างดังอย่าง พารากอน โซนกรูเม่ต์ มาร์เก็ต ชั้น G และมีหน้าร้านอยู่ย่านใจกลางเมือง ซอยเจริญกรุง78 โดยใช้ชื่อของร้านคือ LED FARM โดยผักในร้านทั้งหมดถูกปลูกในระบบ Plant factory with artificial lighting หรือ PFAL ซึ่งทั้งสองบริษัทได้เห็นชอบร่วมกันและต่างมีความเชี่ยวชาญที่เห็นว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จึงเกิดเป็นบริษัท บิ๊กเทคอินโนเวชั่น จำกัด และได้เห็นพ้องร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา การเพาะปลูกพืชกัญชา ใช้เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยพัฒนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาสมุนไพรใช้ในบำบัดรักษาทางการแพทย์

นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านแนวทางความร่วมมือจากบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ และการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ อย่างเต็มที่ต่อกัน เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บิ๊กเทคอินโนเวชั่นและคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา การเพาะปลูกพืชกัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด