ภาพข่าว: CPF มอบเงินสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

พุธ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๔๑
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1.35 ล้านบาท จากบริษัทฯ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานซีพีเอฟ ให้แก่ นายทำนุ ธรรมมงคล (ที่ 4 จากขวา) ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ( ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ และผู้บริหารระดับสูงทั้งสองหน่วยงานร่วมด้วย ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม
ภาพข่าว: CPF มอบเงินสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

เรียงลำดับผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

1. นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ซีพีเอฟ

2. นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ

3. นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ

5. นายทำนุ ธรรมมงคล ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

6. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

7. คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

8. คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ รองประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด