เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ สวดมนต์ข้ามปี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๒:๑๔
ขอเชิญร่วมงาน "เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์" ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และร่วมกันกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียน รับหนังสือสวดมนต์บริเวณด้านหน้างาน (มีจำนวนจำกัด) พร้อมร่วมกิจกรรม ปลูกศรัทธาเส้นทางแสวงบุญ ต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนทุกท่านไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามเส้นทางดังนี้
เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ สวดมนต์ข้ามปี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

1. ไหว้พระเกศจุฬามณีเจดียสถาน บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

2. สักการะพระพรหม บันดาลให้มีความสุขและสมบูรณ์

3. เดินลอดท้องช้างตระกูลวิษณุพงศ์ บันดาลให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง

4. สักการะพระตรีมูรติ ปางประทับนั่งประทานมหาสมบัติ (มีแห่งเดียวในประเทศไทย) บันดาลความร่ำรวย

5. เดินลอดท้องช้างตระกูลอิศวรพงศ์ บันดาลให้เจริญด้วยโภคทรัพย์และมีอำนาจ

6. สักการะพระพิฆเนศ บันดาลให้เกิดความสำเร็จทุกประการ

7. สักการะขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางบุรุษเพศ บันดาลให้เกิดสติปัญญา และ ปางประทานพร บันดาลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

8. สักการะองค์อินทร์และช้างเอราวัณ บันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

9. เดินลอดท้องช้าง ตระกูลพรหมพงศ์ บันดาลให้สติปัญญาเฉลียวฉลาด

เวลา 21.00 น. พิธีแสดงธรรมเทศนา และสวดมนต์ข้ามปี ในบทอุปปาตะสันติ และบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จนถึงเวลา

24.00 น. เข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมกันกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่องาน "เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์" ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นี้ ได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะอานิสงส์ในการสวดมนต์จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้น มีสติ สมาธิ จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ตามความเชื่อมาแต่โบราณนั้นกล่าวว่า บทสวดมนต์ทุกบทมีพลังพุทธานุภาพสูง ทำให้เกิดพลังบารมี เหล่าเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของทุกท่านสืบไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3234094 – 9 Facebook : พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ www.ErawanMuseum.com หรือ Line : @ ancientcitygroup

เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ สวดมนต์ข้ามปี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ สวดมนต์ข้ามปี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ สวดมนต์ข้ามปี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด