จุดประกายคนข่าวเลือดใหม่ ก้าวสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 15

จันทร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๕๕
จุดประกายคนข่าวเลือดใหม่ ก้าวสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 54 เรื่อง ซึ่งปีนี้รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ประเภทวิถีชุมชน ได้แก่เรื่อง วิสาหกิจชุมชนอ่าวปากบารา โดยทีม Try Again จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม ได้แก่ เรื่องคนทรงศิลป์ โดยทีม โกทูไกล จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประเภทข่าวทั่วไป ได้แก่เรื่อง อ้อยเข้าปากช้าง โดยทีม ไปกลับฝน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด