สพร.18 อุดรธานี ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๒๐
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้จัดนำเจ้าหน้าที่ สพร.18 อุดรธานี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ออกให้บริการ ซ่อมรถจักรยายนต์ บริการตัดผม และสาธิตการทำอาหาร แจกจ่ายประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ณโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ หมู่ 9 ตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด