ภาพข่าว: ร่วมสนับสนุนโครงการขาเทียมพระราชทาน จ.นครปฐม

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๑
คุณอรทัย อู่ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านค้าปลีกสมัยใหม่ มอบข้าวตราฉัตรให้ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน ณ ซุ้มพุทธมามกะ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจ.นครปฐมให้บริการจัดทำขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด