ภาพข่าว: นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๒๓
น.ส.ชนิดาภา สว่างวโรรส นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ "โครงการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย" ในพิ้นที่จุฬาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดภายใต้โครงการ CU NEX เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้างอัตลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพข่าว: นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

ชนิดาภา สว่างวโรรส เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน วิชากราฟฟิกดีไซน์ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แนวคิดหลักในการออกแบบเน้นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ CU NEX ที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของนิสิต จุฬาฯ ผ่านลักษณะของแต่ละคณะที่ไม่เหมือนกัน อย่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะใส่เสื้อช็อป หรือนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ก็ใส่เสื้อกาวน์ ซึ่งสื่อให้เห็นว่าแต่ละคณะมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย แต่ CU NEX ก็ยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างลงตัว ส่วนแรงบันดาลใจหลักคือ ความร่มรื่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การมีต้นจามจุรีและต้นไม้ที่หลากหลาย

เมื่อถามความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ ชนิดาภากล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ในการพัฒนางานให้เกิดขึ้นจริง ได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ออกแบบจนถึงการติดตั้งในขั้นสุดท้าย"

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลจากรศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

กิจกรรมการประกวดลายตู้ เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับธนาคารกสิกรไทยในการสร้างแอปพลิเคชัน CU NEX และได้จัดตั้ง CU NEX Club เพื่อให้นิสิตที่สนใจมีส่วนร่วมเพื่อที่จะดึงศักยภาพและการแสดงความคิดเห็นในการสร้างไลฟ์สไตล์ของชาวจุฬาฯอย่างแท้จริง ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปผลิตและติดตั้งจริงกับตู้เอทีเอ็มทั้ง 12 จุดทั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด