หุ้นกู้ ทีทีดับบลิว ครั้งที่ 1/2562 สำเร็จเกินความคาดหมาย ยอดความสนใจกว่า 3 เท่า จากจำนวนที่จัดออก1,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำเงินไปชำระหนี้ ตลอดจนนำไปใช้ลงทุนตามแผนงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๐๑
คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ("TTW") เปิดเผยว่า"บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้จัดออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยผลการแสดงความจำนงในความสนใจในการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน มากกว่ามูลค่าที่บริษัทต้องการเสนอขายรวมกว่า 3 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อศักยภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดออกหุ้นกู้อายุ 7 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.41% มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating ที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2562 และเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนความสำเร็จในครั้งนี้ คือความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

สำหรับผลประกอบการสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,616.7 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,193.5 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 22,153.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,974.7 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.8 เท่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด