Gossip News: ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ที่ต้องอำลาบอร์ด ATP30 ไปทำหน้าที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อังคาร ๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๓๘
Gossip News: ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ที่ต้องอำลาบอร์ด ATP30 ไปทำหน้าที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ผู้คร่ำหวอดในแวดวงโทรคมนาคม ที่ต้องอำลาบอร์ด ATP30 ไปทำหน้าที่ระดับประเทศ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำให้มีความจำเป็นต้องลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัท ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ดำรงตำแหน่งนานถึง 6 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้แทนนั้น รอลุ้นกันอีกทีต้นปีหน้าจ้า
Gossip News: ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ที่ต้องอำลาบอร์ด ATP30 ไปทำหน้าที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด