ภาพข่าว: TTW รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2562

พฤหัส ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๔
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงานผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในระยะยาวและร่วมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG Target 12.6 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด