ภาพข่าว: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พุธ ๑๑ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๙
นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมเยียนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อรับฟังภารกิจของสถาบัน โดยมี ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและนำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ ผลงานด้านความสำเร็จในการยกระดับผลิตภาพขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่มีนัยยะต่อการยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงกลยุทธ์ของสถาบันในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด