ภาพข่าว: TTW รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2562

พุธ ๑๑ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๙
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในระยะยาวและร่วมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG Target 12.6 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด