รมช.ธรรมนัส สั่งด่วน ส.ป.ก. รับมอบพื้นที่เบื้องต้นภายหลังประกาศยึดคืนกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

จันทร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๑๕
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณเขาสนฟาร์ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อรับคืนพื้นที่เบื้องต้นจากผู้แทนของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และเข้าตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มในเบื้องต้น

หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยึดคืนแล้ว ส.ป.ก. จะนำพื้นที่ดังกล่าวไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ผ่านคณะกรรมการ คทช. จังหวัดราชบุรีเพื่อให้การจัดสรรค์พื้นที่ให้เกษตรกรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด