ภาพข่าว: สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย จัดกิจกรรม “เติมใจสานฝัน พาน้องท่องเที่ยว ครั้งที่ 1” ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

ศุกร์ ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๒๙
ภาพข่าว: สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย จัดกิจกรรม เติมใจสานฝัน พาน้องท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) จัดกิจกรรมโครงการ "เติมใจสานฝัน พาน้องเที่ยวครั้งที่ 1" โดยพาน้องๆนักเรียนและเจ้าหน้าที่ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด รวมจำนวน 260 คนมาทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นกำลังให้กับเด็ก ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด