ภาพข่าว: "มูลนิธิหนึ่งคนให้ฯ มอบเครื่องวัดความดันสายตา"

พุธ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗
นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเครื่องวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตา แก่แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นต้อหิน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด