เก่งภาษาอังกฤษได้ .....ง่ายนิดเดียว ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พุธ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และบริษัท มีเดียคิดส์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยหัวข้อในการอบรม 1.Introductions 2. Daily Communication 3.Business English 4.Meeting and welcoming 5. Presentation skillวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ภาษาเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาของผู้ประกอบการแรงงาน การท่องเที่ยวและผู้ทำงานในสถานพยาบาล พัฒนาหลักสูตรทางภาษาระยะสั้น ผลิตตำรา สื่อการสอนเพื่อการสื่อสาร
เก่งภาษาอังกฤษได้ .ง่ายนิดเดียว ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในโลกปัจจุบันนี้ เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ทุกส่วนทุกมุมของโลกได้ถูกเชื่อมโยงต่อกันด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีการหยุดยั้ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านการค้า การทำงาน การเรียน ความสัมพันธ์ในหลายๆด้าน ล้วนมีภาษาเป็นตัวสำคัญที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกันของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มในการใช้ภาษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะภาษาสากลที่มีการเรียนรู้กันมากอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ ภาษาอังกฤษ ที่มีการใช้ติดต่อสื่อสารกันในทุกชาติ และหลายร้อยล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนไทยรุ่นใหม่ ที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาไทย สำหรับผู้ที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะมีความได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษา แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกรณีนั้น ก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาของตนได้ เพราะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เก่งภาษาอังกฤษได้ .ง่ายนิดเดียว ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เก่งภาษาอังกฤษได้ .ง่ายนิดเดียว ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เก่งภาษาอังกฤษได้ .ง่ายนิดเดียว ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด