APCO เร่งรัดเสริมรายได้ด้วยการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS ให้เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ

พุธ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๕๔
ตามด้วย การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต้อนรับนักธุรกิจชั้นนำชาวสิงคโปร์เข้าร่วมธุรกิจของ APCO โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารร่วม และกรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์ผลักดันให้ธุรกิจก้าวรุดหน้าในตลาดโลก
APCO เร่งรัดเสริมรายได้ด้วยการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS ให้เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยค่อยข้างชะลอตัว บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมภูมิคุ้มกับบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถทำให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ใหม่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ หรือ Functional cure โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น และจะไม่มีเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นใหม่ สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ความเป็นไปได้ว่าผู้ที่เข้าสู่ภาวะ Functional cure อาจจะไม่มีเชื้อเหลืออยู่ในร่างกาย

Functional cure เป็นภาวะที่ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกกำลังเสาะแสวงหาอยู่ APCO จึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดตั้ง Functional Cure Center (FCC) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีคณะแพทย์เข้ามาร่วมดำเนินการด้วย โดยมุ่งเน้นให้บริการผู้ติดเชื้อจากประเทศจีนเป็นหลัก คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง APCO ได้วางแผนให้มีการจัดตั้งคลีนิค เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ APCO ควบคู่กับนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพเด่นชัดในระยะเวลาอันสั้น โดยมีกำหนดการจัดตั้งคลีนิคนี้ภายในกลางปี 2563

ล่าสุดบริษัทมีความยินดีที่จะประกาศว่า นักธุรกิจชั้นนำชาวสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จสูงและมีประวัติในการส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ ได้เข้าร่วมธุรกิจของ APCO ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารร่วม และกรรมการบริหารบริษัทในเร็วๆ นี้

ปัจจุบัน นายลิม โฮ คี เป็นกรรมการผู้จัดการของ Majuven Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทของสิงคโปร์ที่จัดสรรทุนให้กับการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูง และเป็นผู้ประสบความสำเร็จโดดเด่น จากการร่วมวางแผนและบริหารบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก เช่น UBS AG, SingTel, Keppel Tatlee Bank Limited, K1 Venture Limited และ Singapore Post Limited. นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารการเงินและการคลังของ SingTel ตั้งแต่ปี 1992 ถึง ปี 2000

ทั้งนี้ APCO วางแผนขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ โดยการร่วมกับเครือข่ายของ นายลิม โฮ คี และเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น บริษัทจึงเตรียมแต่งตั้ง Chief Operating Officer เข้ามาร่วมประสานงาน ซึ่งตำแหน่งนี้จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริหารในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

"นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ APCO จะมีผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากเข้าร่วมวางแผนธุรกิจและปรับ กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อยกระดับให้ APCO เป็นบริษัทนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพเด่นชัดมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่อง HIV/AIDS และ มะเร็ง และในอนาคตอันใกล้ จะมีการผนวกนวัตกรรมอื่น เพื่อย่นระยะเวลาของผลการใช้ผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทเชื่อมั่นว่าแผนการดำเนินการต่างๆ นี้ จะทำให้ APCO รุดหน้าอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยได้ดำเนินการมา นอกจากวัตถุประสงค์การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้มากขึ้นแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" ศ.ดร. พิเชษฐ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด