TTW คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2019

ศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๔
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับ รางวัลพระราชทาน"Thailand Corporate Excellence Awards 2019" สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมี นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "Thailand Corporate Excellence Awards 2019" สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนน รวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กล่าวว่า "การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน อันทรงเกียรติจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนถึงความตั้งใจของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม" รางวัลนี้ยังเป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด