มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมวิ่งส่งท้ายปี “Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมูลค่า 3.4 ล้านบาท

อังคาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๐๘:๕๘
มูลนิธิเอสซีจี ประสานความร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม "Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ภายใต้โครงการ "HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า" ปีที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้อง "ห่วงหน้า พะวงหลัง" พร้อมทั้ง จุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า โดยมูลนิธิฯ จะนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนที่จำเป็น และนำไปมอบให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า อาทิ ชุดเครื่องแบบ ลายพราง และเป้เดินป่า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม Trail for Heroes ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมวิ่งส่งท้ายปี Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมูลค่า 3.4 ล้านบาท

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า "มูลนิธิฯ ได้สานต่อโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 นี้มีทั้งกิจกรรม Run for Heroes ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม กิจกรรม Press Trip ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และกิจกรรม Trail for Heroes ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว โดยมีเป้าหมายรณรงค์และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่การทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละของผู้พิทักษ์ป่าออกไปยังสาธารณะชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ช่วยเหลือการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า อีกทั้งยังขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ มีพันธมิตรเข้าร่วมเป็นพลังสนับสนุน ผู้พิทักษ์ป่ามากมาย ได้แก่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จำกัด บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เป็นต้น

ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการดำเนินโครงการฯ ในปี 2561-2562 จำนวนกว่า 7 ล้านบาท มูลนิธิฯ ได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมอบให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อให้พวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ไม่ต้อง "ห่วงหน้า พะวงหลัง" ในส่วนของกิจกรรม Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า เป็นกิจกรรมสุดท้ายของปีที่มูลนิธิฯ ได้จัดขึ้น โดยระดมนั่งวิ่งเทรลที่สนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าจากทั่วประเทศ มารวมตัวกัน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว สำหรับระยะทางการวิ่งมีระยะทาง 21 กิโลเมตร11.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งนักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหอส่องสัตว์ กิจกรรมยิง Seed ball รวมถึงได้เยี่ยมชมความสวยงามของผีเสื้อกว่า 400 สายพันธุ์ พร้อมชมน้ำตกปางสีดาและแหล่งศึกษาธรรมชาติอีกมากมาย ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ "HANDS FOR HEROES" ได้ที่ Facebook : handsforheroes

มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมวิ่งส่งท้ายปี Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมูลค่า 3.4 ล้านบาท มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมวิ่งส่งท้ายปี Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมูลค่า 3.4 ล้านบาท มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมวิ่งส่งท้ายปี Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมูลค่า 3.4 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด