คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯและ ผู้บริหารหลักสูตร CUTIP ร่วมต้อนรับ คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ จาก KBANG ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 4 “บล็อกเชน”

จันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๔:๓๓
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯและ ผู้บริหารหลักสูตร CUTIP ร่วมต้อนรับ คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ จาก KBANG ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 4 บล็อกเชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองคณบดีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีการการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (CUTIP) และ ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ กรรมการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับคุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท และผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาบรรยายให้กับนิสิต CUTIP และบุคคลทั่วไป ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ทิศทางและสถานการณ์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน และการขับเคลื่อนบล็อกเชน ในภาคของสถาบันการเงิน"
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯและ ผู้บริหารหลักสูตร CUTIP ร่วมต้อนรับ คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ จาก KBANG ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 4 บล็อกเชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด