ความร่วมมือระหว่าง BPK9 กับ AIA ในโครงการ Advanced Electronic Data Interface (Advance EDI)

พุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๕๓
ความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กับ AIA ในโครงการ Advanced Electronic Data Interface (Advance EDI) เพื่อส่งต่อข้อมูลการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพพร้อมความเชี่ยวชาญการส่องกล้องทางเดินอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่าง BPK9 กับ AIA ในโครงการ Advanced Electronic Data Interface (Advance EDI)

นายแพทย์ พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในส่วนงานประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านเพราะคุณภาพ ประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการคือโจทย์ที่เราให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกของการพัฒนา

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้ร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทยในการส่งต่อข้อมูลการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพทาง Electronic Data Interface (EDI) ส่งผลให้การบริการเรียกร้องสินไหมดีขึ้นอย่างชัดเจน มาถึงวันนี้ความร่วมมือได้ก้าวไปอีกขั้นโดยเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ความจำเป็นทางการแพทย์อัตโนมัติเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทย ภายใต้โครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน Medcin และตรรกะการวิเคราะห์ความจำเป็นทางการแพทย์มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับเอไอเอ ประเทศไทย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลได้ใช้ระบบนี้ให้บริการตรวจสอบความคุ้มครองผู้ป่วยซึ่งใช้สิทธิประกันสุขภาพเอไอเอ ประเทศไทย ที่จะส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยลดลงมากกว่า 60% ทั้งช่วงตรวจสอบความคุ้มครอง และหลังส่องกล้องทางเดินอาหารทำให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าการตรวจนี้อยู่ในความคุ้มครอง นอกจากนั้นแล้วโรงพยาบาลเครือบางปะกอกยังมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ครบถ้วนในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ในระยะยาวดีขึ้น เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ในอนาคตเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมั่นใจในการให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือที่มีคุณภาพ และบริการที่รวดเร็วผ่านระบบ Advanced EDI ตอกย้ำความมั่นใจด้วยการได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญการส่องกล้องทางเดินอาหาร จากเอไอเอ ประเทศไทย

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด